Nytt unikt masterprogram – Design Ecologies!

16 november 2021

Om levande system, relationer, ekologisk litteracitet och skorpioner. Martín Ávila är professor i design och ansvarig för masterprogrammet som för nya studenter från och med hösten 2022 heter Design Ecologies. Här berättar han om det nya innehållet.

Martin Avila


Vad är inte av den mänskliga handen designat? Den nyfödda människan? Den otuktade naturen? Tanken på den massiva påverkan design har svindlar – den som produktion, konsumtion, material, energi, processer utgör. Att tänka hållbart är nödvändigt. På designutbildningarna likaså, här måste ett större ansvar tas för att bättre rusta studenterna inför nu- och framtidens alla utmaningar. Därav det nya masterprogrammet Design Ecologies.

– Jag och mina kollegor har länge diskuterat att ha ett annat mer relationellt och kollektivt förhållningssätt i utbildningen och också försöka definiera vad hållbarhet inom design egentligen innebär på konstnärlig grund. När den antropocentriska, globala designkulturen producerar "det artificiella" i en tid då mänsklig aktivitet hotar den biologiska mångfalden och orsakar allvarliga klimatförändringar blir det uppenbart att naturliga och artificiella system inte längre kan tänkas isolerat. De måste ses i relation till varandra – eller faktiskt som ett enda stort system. Design Ecologies är svaret, berättar professor Martín Ávila och utvecklar betydelsen:

– Vi ser begreppet design ecologies som helheten av de relationer som möjliggörs av design. Vi koncentrerar oss på industridesign, system och relationer som finns i processerna och i produkternas hela kretslopp. Vi utbildar designers som förstår och kan interagera med andra levande system och på så sätt stötta både social och biologisk mångfald. Kort sagt utforskar vi möjligheter som kan leda till nya hållbara sätt att leva, förklarar han.

Design ecologies kan också beskrivas som en ny och fördjupad syn på ämnet hållbarhet i relation till design. Ett annat begrepp, relativt nytt i ordböckerna, är "ekologisk litteracitet" (ekologisk kunnighet, fritt översatt) som studenterna på programmet utvecklar. Helt enkelt förmågan att förstå principerna för olika ekologiska samband, om hur liv handlar om ömsesidigt beroende. Denna kunskap utvecklas på utbildningen genom designdrivet utforskande som sedan ligger till grund för designförslag som kan bidra till hållbar samhällsutveckling.

Martín Ávila talar också om begreppet design ecologies som något livsbejakande och "hållbarhet som möjliggör fortsatt liv". Som för skorpionerna i hans postdok-projekt för några år sedan. I korthet handlade en del av det om samexistens inte bara med snälla husdjur utan också med andra, till exempel livsfarliga.

En av de vanligare dödsolyckorna i centrala Argentina handlar om barn och äldre som blir skorpionstungna i duschen. I Martíns forskningsprojekt togs därför en serie produkter fram som bland annat synliggjorde faran och gav de boende en relation till "undervärlden" av avloppssystemen där dessa skorpioner lever. En relation som tidigare inte fanns och gjorde de boende bortkopplade från platsen de bebor.

– Mig veterligen är Konstfack den enda högskola som hittills tagit sig an ämnet design ecologies i Europa i ett helt program och det är vi stolta över. Att vara "ekologiskt kunnig" är verkligen vitalt för varje designer idag, oavsett inom vilket område man verkar, avslutar Martín Ávila.


Läs mer om Design Ecologies här.