Masterstudent får Paul Petersons stipendium

12 mars 2021

Amanda Björk, student på masterprogrammet i Konst, får Paul Petersons stipendium 2021. Juryn skriver att "Influenserna kommer samman till en nyskapande helhet: österländskt tuschmåleri, böljande arborikultur, pigmentväxtodling och dagstidningsark".

Foto: Jens Masimov


Ur juryns motivering:
"Amanda Björk ser sig som en del av ett djupgående ekosystem, med avtryck i både naturens cykler och vårt samhälles historia och utveckling. Sitt intresse för skogsindustrin, som präglat hennes uppväxt, har gjort att hennes konstnärskap bär spår av materialproduktion, hantverkstraditioner, permakultur och spillmaterial. Likt en samtidens alkemist blandar hon dessa olika beståndsdelar i ett säreget kretslopp där ett myller av influenser från all världens olika kulturer kommer samman till en nyskapande helhet: österländskt tuschmåleri, böljande arborikultur, pigmentväxtodling och dagstidningsark. Det är måleri med drag av skulptur, poesi och lokalhistoria."


Amanda Björk