Konstfackstudenter formger The Future Watch Issue, C-prints första fysiska nummer och "ett resande galleri"

19 maj 2021

Studenter på kandidatprogrammet i Grafisk formgivning och Illustration på Konstfack formger och illustrerar The Future Watch Issue, plattformen för samtidskonst C-print Journals första fysiska magasin.

Tryckt i en begränsad upplaga och 130 sidor tjockt ska det fungera som ett ”resande galleri” i Sverige och internationellt. Välkommen på release den 26 maj på Index.

 

 

Projektet har enligt de deltagande studenterna varit "en viktig påminnelse om att den annars så individualistiska konst- och designbranschen inte alltid behöver vara det och att kollektivt arbete kan vara en källa till styrka och gränslös inspiration". De menar också att "i en isolerad tid och plats har det varit extra lustfyllt att få samarbeta och formge framtidens tidskrift" samt att "det här projektet är en framtidsvision, ett samarbete som förenar olika konstformer och öppnar nya dörrar”.

De medverkande studenterna från Grafisk formgivning & Illustration årskurs 2 är Ebba Alling, Linn Bredberg, Mikaela Cederholm, Edith Ekström, Olivia Ekelund, My Hasselgren, Iris Hataniemi, Wilma Harju, Amanda Islam Gustafsson, Vanja Ivarsson, Joel Järvi, Julia Lundgren, Klara Nordin Stensö, Ella Walfridsson, Filip Winkler och Henry Åström. 

Grundarna av C-print, Ashik Zaman och Koshik Zaman, menar att "det som händer genom detta samarbete är att studenterna hjälper oss att visa vad C-print skulle kunna komma att bli i framtiden. Formmässigt handlar det om att ta klivet framåt. C-prints devis har alltid varit innehåll före form, så hur dessa kan förenas har genom detta samarbete varit en ynnest att få undersöka". 

Kursansvarig Sara Kaaman, lektor i grafisk formgivning på Konstfack, beskriver syftet med samarbetet som att ge studenterna praktisk och professionell erfarenhet av tidningsproduktion i ett viktigt och synligt sammanhang. Hon anser att resultatet bevisar hur viktig visuell kommunikation är för att förmedla samtidens och framtidens konstscener och uppmuntrar konstinstitutioner i Sverige att våga satsa på lika samtida grafisk formgivning och illustration.

Emma Löfström, konstnär, illustratör och gästlärare i redaktionell illustration berättar att "C-Print The Future Watch Issue är en färgsprakande konsttidskrift rikt illustrerad av klassens fantastiska illustratörer och formgiven till perfektion av klassens formgivare. I tidningen tillåts bild och form ta plats och formgivarna har hittat en perfekt balans där formen är både stilren och överraskande. Under kursens första del hade vi en workshop under vilken klassen skrev ett gemensamt samarbetsmanifest, det har sedan fungerat som underlag för hur vi som lärare lagt upp arbetet och strukturerat kursen. Hela projektet är ett utforskande av kollektivets potential, där både formgivning och illustration är resultat av olika samarbetsprocesser".