Konstfacksalumn får Beckers konstnärsstipendium 2022

4 november 2021

Laleh Kazemi Veisari, som gick ut masterprogrammet i konst 2019 och förnärvarande är gästlärare på Konstfack, får Beckers konstnärsstipendium 2022 om 200 000 kronor, samt en utställning på Färgfabriken i Stockholm i början av nästa år.

Laleh Kazemi Veisari

Foto: Märta Thisner (2021)


Ur juryns motivering:
"Laleh Kazemi Veisari tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2022, för att hon i sin ambitiösa strävan att förstå världen lyckas skapa ett mycket varierat visuellt uttryck, som förmedlar nya perspektiv på världen. Hon skapar konst som i sitt poetiskt strama uttryck ständigt skiftar fokus mellan den lilla konkreta detaljen och världens oöverskådliga mångfald. Genom att dekonstruera mängder av information, som fogas samman i teckning, skulptur, måleri och text skapar hon en närvaro där vi inkluderas som medskapare och upptäckare."

Laleh Kazemi Veisari är född 1983, fick en masterexamen i konst på Konstfack 2019, och är verksam i Stockholm.


Beckers konstnärsstipendium 2022

Laleh Kazemi Veisari