Konstfackslektor ny ledamot i VR:s kommitté för konstnärlig forskning

17 november 2021

Cecilia Järdemar, lektor på Konstfack, har utsetts till ny ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning. Uppdraget gäller perioden 2022-24.


Cecilia Järdemar är lektor i fotografi och rörlig bild på Konstfack, samt konstnär, och har en doktorsexamen från Royal College of Arts.

Kommittén beslutar om utlysningar och om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Den följer även upp och utvärderar konstnärlig forskning.
Läs mer om Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning här.