Konstfack och Räddningstjänsten skapar upplevelsebaserad utställning

10 september 2021

Studenter på Konstfack och Räddningstjänsten Skåne Nordväst har skapat den upplevelsebaserad pop up-utställningen Safe Skills om risker och trygghet för unga i åldrarna 12-16 år.

Ester Roxberg, projektledare / Karin Keisu, konstnär / Josse Thuresson, konstnär / Jens Masimov, konstnär / Dennis Borg, brandinspektör / Lisa Morrisey, konstnär / Erika Coleman, konstnär / Emelie Ivert, konstnär / Markus Björkenberger, konstnär / Ej på bilden: Isabella Kalen, konstnär


Utställningen baseras på ungas berättelser utifrån sju risker: brand, grupptryck, otrygg miljö, missbruk, sociala medier, brottslighet och psykisk ohälsa. Besökande ungdomar får uppleva dessa risker i en interaktiv konstupplevelse. Målet med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker och trygghet hos unga.

Safe Skills visas i Helsingborg hösten 2021 på Gåsebäck brandstation, och därefter kommer utställningen att turnera till andra städer i Sverige. Utställningen är finansierad av Allmänna Arvsfonden.

Samarbetet är en del av studenternas självständiga konstnärliga arbete som utgör en del av både kandidat- och masterprogram på Konstfack.


Safe Skills

Artikel på SVT.se: Räddningstjänsten satsar på konst för att nå unga