Konst-alumnen Ferdinand Evaldsson får Maria Bonnier Dahlin-stipendium för subtila skildringar av svårfångad realitet

23 augusti 2021

"Genom mönster, ornament, djur och människokroppsdelar, arkitektur och geometriska former skapar konstnären motiv bortom denna värld, som kvarlevor från en annan tid tvingats in i samtiden." (Ur juryns motivering)

Fight Flight Freeze III, Painted Wood Relief (2020)


Juryns motivering:
"Ferdinand Evaldssons verk förenar antiken med nutiden. Genom mönster, ornament, djur och människokroppsdelar, arkitektur och geometriska former skapar konstnären motiv bortom denna värld, som kvarlevor från en annan tid tvingats in i samtiden. Med sina studier och erfarenheter av ikonmåleri förenar Evaldsson en tusenårig hantverkstradition med mer subtila skildringar av en svårfångad realitet. Utan behov av analysering eller avkodning uttrycker konstnären en utforskning i det personliga minnet. Genom att skapa närvaro i fysiska objekt binder Evaldsson samman sina egna minnen, som i samspel med varandra, förvandlas till ett uttryck som förtäljer både ett mörkare förflutet och en mer hoppfull framtid."

Ferdinand Evaldsson har en masterexamen i konst från Konstfack 2020, och han är bland annat utbildad ikonmålare vid Koptiska Institutet i Kairo.

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Stiftelsen grundades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av hennes dotter Maria. Stiftelsen söker alltid upp det nya och det nyskapande och de konstnärer som tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges mest uppmärksammade.

Utställningen med 2021 års Maria Bonnier Dahlin-stipendiater Ferdinand Evaldsson och Tobias Bradford äger rum på Bonniers konsthall den 8 december 2021 – 16 januari 2022. De får också vardera 100 000 kronor av stiftelsen.


Masterprogrammet i konst är ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Masterprogrammet i konst

Ferdinand Evaldsson