Kokoligrafin – ny bok om möjliga, omöjliga och förlupna revolutioner av Michell Zethson

13 april 2021

"Kokoligrafin är en kokongskrift, silkesspinnarens skrift. det hela börjar med att man inkorporerar så till den grad att man växer sig ur sitt eget skinn. gång på gång ömsar man hud för att rymma kroppens tilltagande köttighet. Man sväller, äter, växer. mer och mer av samma är kokoligrafins första vers."


Så inleder Michell Zethson, etnolog, genusvetare och verksam som lektor i teori och skrivande på Konstfack, sin nyutkomna e-bok "Kokoligrafin". Zethson har i sin forskning behandlat relationer mellan normer, kroppar och rum – frågor studerade med utgångspunkt i bland annat queerperspektiv, postkoloniala perspektiv och kritiska djurstudier.

I boken får läsaren möta olika varelser och spinns in i olika samtal; om silkesmaskar, konsumentmedborgare och motstånd; om sidenflärd och pollution; om koronakokonger och filterpuppor. Boken börjar i en grekisk småstad och slutar i pandemonium – ett tidsrum präglat av marknadskapitalism, moralism och polarisering.

Michell Zethson blickar i boken tillbaka på tjugo års engagemang i frågor om makt- och normkritik, och konstaterar att något tycks vara ur led. När debatten om Konstfacks Vita hav briserade våren 2021 var "Kokoligrafin" redan skriven. Mediestormen fungerar dock – jämte otaliga liknande stormar – som något av en illustration till de tankegångar som vecklas ut i boken.

"Kokoligrafin" berör frågor om möjliga, omöjliga och förlupna revolutioner. Författaren utforskar i boken ett ickepolariserande skrivsätt: ett sätt att författa, tänka och agera som ligger långt ifrån dagens svart-vita debattklimat. Kokoligrafin uppmanar oss till förhållningssätt där vi uppvärderar det gemensamma, där vi omfamnar komplexitet, dissensus och heterogenesis. Boken utmynnar i något Michell Zethson benämner som en sorts kokolisofi, som föreslår en framtid där vi snarare än att ta mer plats i anspråk, träder tillbaka. En framtid där vi bejakar de grå metamorfosernas radikala potential och placerar vår jord där den hör hemma: i centrum.

"Kokoligrafin" finns som e-bok och kan laddas ned här.