Kandidatstudent Frida Navratil vinner Prisad färg 2021

1 april 2021

Med projektet "Dedicated to color" vinner Frida Navratil första pris i tävlingen Prisad färg, instiftad av Stiftelsen Svensk Färgcentrum.


Juryns motivering:
"Ett konkret och genomarbetat tävlingsbidrag, som med hjälp av färgkorrigering visar hur det går att förändra en byggnads status med färg. Hen har inspirerats av en kritiserad byggnad som fördömts att rivas bland annat på grund av dess färgsättning. De nya färgkombinationerna framhäver byggnadens unika karaktär och bibehåller dess beständighet. Detta projekt visar hur viktig en färgsättning är för arkitekturen i en tid då vi behöver återvinna och tillvarata. Inte riva och bygga nytt."

Projektets hela namn är "Dedicated to color - A spatial intervention where form, materiality and color allow the past to co-inhabit the space of the present".

- Jag har jobbat med en 70-talsbyggnad i Farsta, som är utdömd bland annat på grund av sina färger. Jag har tematiserad hur vi som inredningsarkitekter kan anse färg som en elementär del av byggnadens och interiören. Vi kan berätta om dess ursprungliga anda, även om byggnadens funktion eller användning ändras, säger Frida Navratil.

När huset byggdes 1970 var dess syfte att erbjuda medicinska tjänster, verkstäder och idrottsanläggningar för människor som arbetade där.

- Idag har de flesta delarna av byggnaden förlorat sina syften men enligt mig finns det stort värde i husets ursprungliga avsikt att dela kunskap, kreativitet och energi. Därför jag gjort en nytolkning av de kärnvärdena och ritat om byggnaden till ett kulturhus, säger Frida Navratil.

Frida Navratil är student på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, år 3.


Prisad Färg 2021