Grattis Maja Frögård, nu filosofie doktor i design!

19 oktober 2021

Maja Frögård försvarade framgångsrikt sin avhandling "Negotiating Tensions – Designers' responsibilities in democratic entanglements" den 15 oktober. Opponent var Erling Björgvinsson, professor i design vid HDK, Göteborgs universitet.

Maja Frögård och Erling Björgvinsson.


Maja har deltagit i KTD-programmet, ett doktorandprogram som initierats av Konstfack och Kungliga Tekniska högskolan tillsammans.

Betygsnämnden bestod av: Research Fellow Andrea Botero Cabrera, Aalto University, Associate Professor Maria Göransdotter, Umeå Institute of Design/Umeå University and Professor Leif Dahlberg, KTH Royal Institute of Technology.

Huvudhandledare: Seniorprofessor Bo Westerlund, Konstfack.

Bihandledare: Professor Jonathan Metzger, Professor in Urban and Regional Studies, KTH Royal Institute of Technology and Senior Lecturer at the Visual Communication programme Moa Matthis, Konstfack

Här finns avhandlingen för nedladdning.