Catherine Anyango Grünewald publicerad i Vitamin D3

17 februari 2021

Boken Vitamin D3 visar drygt 100 konstnärers utforskande av tecknandets möjligheter – från intima till storskaliga verk – med en mångfald av processer och material, och Catherine Anyango Grünewald, lektor i illustration på Konstfack, är en av dem.