Behzad Khosravi Noori får projektbidrag från VR

29 oktober 2021

Vetenskapsrådet (VR) beviljar Behzad Khosravi Noori bidrag till sitt projekt "Fantasins Landskap". Det genomförs som ett treårigt internationellt postdoktorprojekt och beviljas totalt 3,6 miljoner kronor. Arbetet ska bedrivas delvis på Konstfack, delvis vid Habib University i Karachi respektive på Goldsmiths, University of London.


Behzad Khosravi Noori är tidigare masterstudent och doktorand på Konstfack. Våren 2021 doktorerade han med avhandlingen "Three or Four Irrelevant Stories, Art and Hyper-Politics".


Populärvetenskaplig beskrivning av projektet "Fantasins Landskap" (Landscape of Imagination):

Landscape of Imagination är ett postdoc-projektet inom konstnärlig forskning som undersöker en speciell genre av måleri – ett bakgrundsmåleri som hör till en fotograferingspraktik som gjordes med den kamera som på urdu kallas "Roohkich", vilket i syd- och västasien på engelska översätts till "Soul Catcher". Forskningsprojektet utgår från ett tillsynes alldagligt måleri som egentligen har ett mycket rikt innehåll som handlar om transnationalism, om historia underifrån, fantasier om möjliga andra platser, kolonialism och moderniteter. Genom historiskt material så som arkivmaterial och genom intervjuer av de individer som målat dessa bakgrunder undersöks relationen mellan klass, villkoren för bildproduktion och det berättande som detta bakgrundsmåleri gör möjligt. I forskningen söker jag inte främst en konsthistoria om det fysiska måleriet utan är framför allt intresserad av hur den målade bakgrunden föder en fantasi om att vara någon annan på en annan plats, sökandet efter en möjlig väg till individens frigörelse.

Förutom i min bas på Konstfack i Stockholm kommer forskningen främst ske i Karachi (Pakistan) och i London (Storbritannien). I projektet är rörelsen, förflyttningen och resandet en väsentlig konstnärlig metod: mellan geografier, ämnen, historier, moderniteter och discipliner. Projektet synliggör en transnationalism genom att titta på bakgrundsmåleriets ämnen och tekniker. Här gestaltas relationer mellan det globala och lokala så som det tog sig uttryck under den tidiga postkoloniala eran. Här formas en historia underifrån som ger en oväntad men också komplicerad bild av det koloniala; om det komplexa och kvarvarande mötet mellan det koloniala och postkoloniala.

Praktiskt kommer detta att ta sig en mängd olika uttryck som behandlar såväl historia som samtid. I den fysiska måleriakten kommer jag att analysera bakgrundsmåleriet och dess estetiska konventioner. Hur fungerar bakgrundens symbiotiska relation till fotografi och den fotografiska tekniken som sådan? Jag söker också att pröva bakgrundsmåleriet som en form av plats-specifik väggmålning i förhållande till platsens historia. Här ställer jag frågor som: Vad är bakgrundsmålningens funktion idag? Vilka bakgrunder för samtida liv skulle kunna skapas? Kan en samtida praktik inom bakgrundsmålning utveckla en ny form av stadsmural? Jämte detta arbete skapar jag också filmessäer som både dokumenterar processen och reflekterar över dessa frågor. Jag kommer inom projektets ram även att göra utställningar, något som görs med en stark medvetenhet om problematiken med att representera det subalterna inom samtida konst i ett globalt sammanhang. Ytterligare en målsättning är att etablera ett bakgrundsmåleri-arkiv på Habib University i Karachi, på Department of Comparative Humanities. Samtidigt kommer jag att utforska hur denna praktik framträder och berättas i den forna kolonialstaten Storbritanniens olika arkiv och institutioner, så som Viktoria & Albert museum, Brittish museum, The National Archive och andra relevanta arkiv. Denna del kommer att genomföras i samarbete med Institutionen för konst vid Goldsmiths, University of London. På så sätt hoppas jag också utveckla en både symbolisk och reell platsdialog mellan Karachi och London.Vetenskapsrådets beslut om ansökningar som beviljats projektbidrag och bidrag för internationell postdok inom konstnärlig forskning 2021.