Konstfacks och KTH:s doktorandprogram utvärderat av UKÄ

26 juni 2020

Den 2 juni 2020, fick KTH och Konstfack UKÄ:s utvärdering av Doktorandprogrammet Konst, teknik och design (KTD) som de driver tillsammans.

Det samlade omdömet var ”ifrågasatt kvalitet”, där frågor rörande strategin för att utveckling av en sammanhållen forskarutbildningsmiljö, jämställdhet och hållbar utveckling var bland de bedömningsområden som togs upp.

Nu har KTD-programmet ett år på sig att svara på utvärderingen och vidta lämpliga åtgärder för att bemöta alla de frågor som UKÄ anger i rapporten: www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-06-16-uka-har-tagit-beslut-i-sin-forsta-omprovning.html

Utvärderingen är baserad på material från våren 2018. De första doktoranderna antogs på KTD 2015 och under utvärderingsperioden var sju doktorander registrerade i programmet. Sedan dessa har utbildningen växt till 12 doktorander och den utvecklas kontinuerligt. Den första doktoranden kommer att försvara sin avhandling i september 2020.

Både KTH och Konstfack sätter stort värde på KTD-programmet högt, och tror på dess kapacitet att bidra till att producera och sprida ny kunskap inom områdena konst, teknik och design. Den närmaste tiden kommer båda institutionerna att tillsammans arbeta med att vidta nödvändiga åtgärder för att rigoröst och målmedvetet adressera alla bedömningsområden som UKÄ identifierat.

Uppdaterad: 26 juni 2020
Sidansvarig: