Konstfackanställda m fl rasar mot konkurrensutsättning av Gustavsbergs Konsthall

26 oktober 2020

Med anledning av att politikerna i Värmdö kommunstyrelse beslutat om att konkurrensutsätta alternativt lägga ner Gustavsbergs Konsthall gick Konsthantverkscentrum ut med ett upprop, underskrivet av "konstvärlden" enligt SR.

(Tack till @broderauttexten för bildlån.)


Upprop för Gustavsbergs Konsthall

Med anledning av Värmdö kommuns liggande budgetförslag att konkurrensutsätta, alternativ avveckla Gustavsbergs Konsthall riktar vi detta upprop till Värmdö kommuns styrelse och Majoritet för Värmdö.

Med stark förankring i Gustavsberg och Värmdö kommun, som kärnverksamhet i kommunens kulturutbud genererar konsthallen omätbar betydelse för platsens attraktion, identitet och varumärke. Konsthallen bygger ett kvalitativt kulturutbud för Värmdös medborgare, liksom genererar mätbar betydelse för den lokala besöksnäringen, värd att avundas av andra kommuner.

Gustavsbergs Konsthall är samtidigt en nationell och internationell angelägenhet, som Sveriges och Nordens enda konsthall som är specialiserad på samtida konsthantverk. Genom konsthallens högkvalitativa verksamhet har uppmärksamhet och kunskap spridits långt utanför kommunens och landets gränser under de 13 år som konsthallen drivits. Gustavsberg Konsthall har bidragit till att stärka konsthantverksfältet i Sverige och det är av yttersta vikt för konstfältets fortsatta vitalitet och utveckling att verksamheten drivs vidare.

Många är de organisationer, myndigheter, högskolor och institutioner som har samverkat och idag samverkar med Gustavsbergs Konsthall och som med bestörtning tagit del av förslaget gällande konsthallens framtid. Genom detta upprop vill vi uppmärksamma konsthallens inverkan på och betydelse för konsthantverksfältet, dess utövare och framtid.

Signerat av:
Susanne Helgeson, Styrelseordförande, Konsthantverkscentrum
Maj Sandell, VD, Konsthantverkscentrum
Love Jönsson, Museichef, Rian Designmuseum
Dorte Bo Bojesen, VD, Form/Design Center, Malmö
Nina Due, Museichef, Röhsska museet
Mats Widbom, VD, Svensk Form
Ewa Kumlin, VD, Svenska institutet i Paris
Maria Lantz, Rektor, Konstfack
Agneta Linton, Prorektor/Adjungerad professor, Konstfack
Joanna Sandell, Chef, Södertälje konsthall
Sara Edström, Riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation
Linda Marie Karlsson, Vice ordförande, Konstnärernas Riksorganisation
Madelene Unneberg, Intendent, Eskilstuna konstmuseum
Sarah Tuck, Enhetschef, HDK-Valand
Troels Degn Johansson, Prefekt, HDK-Valand
Katarina Andersson, Lektor/Programkoordinator, HDK-Valand
Sara Isaksson From, Prefekt, Institutionen för konsthantverk, Konstfack
Hanna Grill, VD, Konsthantverkarna Stockholm
Andreas Nobel, Professor, Malmstens, Linköpings universitet
Maja Gunn, Professor, HDK-Valand Steneby
Anders Ljungberg, Professor, Konstfack
Bella Rune, Professor, Konstfack
Andrea Peach, Professor, Konstfack
Matt Smith, Professor, Konstfack
Agnieszka Knap, Lektor/Programansvarig, Konstfack
Alexandra Nilasdotter, Styrelseordförande, G-studions ateljéförening
Caroline Södergren, Intendent, Kaolin
Elna Svenle, Museichef, Vandalorum

#backagustavsbergskonsthall

Artikel på Sveriges Radios sajt: sverigesradio.se/artikel/7582467

Artikel på SvD:s sajt: www.svd.se/protest-mot-nedlaggning-av-konsthall

Artikel på DN:s sajt: www.dn.se/kultur/gustavsbergs-konsthall-ar-central-for-konsthantverksfaltet/

Rösta för säkerställning av långsiktig verksamhet för Gustavsbergs konsthall: respons.varmdo.se/ViewFeedBasic.aspx?FeedId=1&ItemId=81006