Konstfack vädjar: frige Ahmadreza Djalali

26 november 2020

I egenskap av självständig, internationell konsthögskola fördömer Konstfack starkt fängslandet av, och dödshotet mot, den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali.

Vi vädjar till alla instanser att agera för att dödsstraffet mot Djilali omedelbart dras tillbaka och att han får lämna Iran för att snarast återvända till Sverige.


Amnesty International: Imminent execution of Swedish-Iranian academic Ahmadreza Djalali must be halted

Scholars at Risk (SAR): Halt execution and release disaster medicine scholar Ahmadreza Djalali