Konstfack får omdömet "hög kvalitet" i UKÄ:s utvärdering av lärarutbildningar

19 februari 2020

Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och utvecklingsarbete, anser Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om Konstfacks ämneslärarprogram i bild med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 respektive med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Prefekt Ann-Cathrine Andersson kommenterar beskedet så här:
- Vi är mycket glada över beskedet från UKÄ och ser det som ett kvitto på att våra lärarutbildningar är på rätt väg! Särskilt roligt är det att bedömargruppen lyfter att "lärosätets sammanhållna utbildning skapar en unik situation, där undervisningen kan integrera och väva samman de utbildningsvetenskapliga och ämnesspecifika kunskaperna med varandra". Därtill menar UKÄ att lärarkollegiets samlade kompetens ger en god professionsanknytning och borgar för en hög utbildningskvalité. I vårt fortsatta systematiska utvecklingsarbete tar vi med oss UKÄ:s påpekanden om utvecklingsområden.

Rektor Maria Lantz fortsätter:
- Jag är glad och lättad, men ändå inte förvånad. Vi är en förvisso en liten högskola som ibland kan ha svårt att uppfylla alla krav som ställs, men ofta är närheten till varandra och möjligheten att dela kompetenser och erfarenhet en fördel för kvalitén. Jag ser hur lärarutbildningarnas engagerade och skickliga lärare så förtjänstfullt arbetar ihop – tillsammans och i nationella nätverk. Det bidrar sannolikt till kvalitén.


Läs mer om utvärderingen av ämneslärarutbildningarna: www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-02-19-utvarderingen-av-amneslararutbildningarna-klar.html

Uppdaterad: 19 februari 2020
Sidansvarig: