Konstfack-deltagare i boken "Levande bilder—levande stad"

23 oktober 2020

I mitten av november släpps en antologi om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i det femåriga EU-projektet Smart Kreativ Stad. Boken innehåller röster från människor som deltagit i projektet: allt från kreatörer och filmskapare till arkitekter, fastighetsägare och forskare.


I artiklar baserade på fyra rundabordssamtal medverkar Tor Lindstrand, lektor på Konstfack. Och bland textförfattarna finns Salad Hilowle, konstnär och filmare, som tog examen på Konstfack 2018.

Boken ges ut av Film Capital Stockholm och släpps den 13 november 2020.

Läs om Smart Kreativ Stad: smartkreativstad.com