Konstfack anställer Sveriges första doktorander i visuell kommunikation – ett historiskt steg för områdets utveckling

8 oktober 2020

Illustratören och bildberättaren Cecilia Hei Mee Flumé och den grafiska formgivaren Brita Lindvall Leitmann blir de första att doktorera inom visuell kommunikation på konstnärlig grund i Sverige.

Cecilia Hei Mee Flumé och Brita Lindvall Leitmann
Foto: Jimmy Flumé och Märta Thisner


Sara Teleman och Johanna Lewengard, professorer i illustration respektive grafisk formgivning vid Konstfack, menar att rekryteringen är ett historiskt steg för områdets utveckling och att de båda kandidaterna redan banar väg genom sina respektive praktiker.

– Det här är personer som utmärker sig genom sina arbeten, de står med stadiga fötter i praktiken och visar hur görandet och tänkandet är starkt sammanvävda processer. Deras gestaltande kunskaper, hantverksskicklighet och nyfikenhet är oerhört värdefulla på en nivå där teori riskerar att triumfera praktisk kunskap", berättar Johanna Lewengard och Sara Teleman.

Cecilia Hei Mee Flumé (f. 1987, Sydkorea) examinerades från Visuell kommunikation vid Konstfack 2016 och tilldelades både Åke Stavenows stipendium och frimurarstipendiet för sin tecknade roman There is no place like home om transnationell adoption. Med en kandidatexamen i konstvetenskap från Södertörns Högskola (2012) och studier i koreanska språk vid Stockholms Universitet (2008–2012) i ryggen har Hei Mee Flumé format en bildberättande praktik där tecknandet fungerar som verktyg för att observera, jämföra, tolka och analysera historiska och nutida frågor kring identitet, klass och mellanförskap. Hennes väl genomförda visuella och litterära hantverk är bärande för hennes berättelser och visar hur det går att förena teori och praktik sömlöst.

Brita Lindvall Leitmann (f. 1977, Sverige) examinerades från Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam 2007 och har varit anställd som lektor i visuell kommunikation vid Beckmans School of Design sedan hösten 2019. Lindvall Leitmann är en internationellt uppmärksammad grafisk formgivare med 25 års yrkesverksamhet och driver sesan 2012 designstudion Bastion där hen, tillsammans med Alexandra Falagara, undersöker hur maktkritisk teori kan omsättas genom visuell kommunikation. Mest uppmärksammat är kanske deras omgörning av tidskriften Bang (2012–2015) som belyser och leker med typografiska traditioner, visuell kultur och redaktionella principer – ett projekt som ringar in Brita Lindvall Leitmanns metodologiskt och estetiskt banbrytande praktik.

Cecilia Hei Mee Flumé och Brita Lindvall Leitmann påbörjar sina doktorandstudier vid Konstfack i samarbete med HDK-Valand i november 2020.

Uppdaterad: 8 oktober 2020
Sidansvarig: