Katja Petterssons nya ljusverk för Nobel Week Lights

2 december 2020

Stockholm konst deltar i ljusfestivalen Nobel Week Lights genom en tillfällig konstnärlig gestaltning på Odenplan. Katja Pettersson, lektor på Konstfack, skapar det explosivt visuella ljusverket "Millisekund".


Verket projiceras på en stor glasskärm utanför huvudentrén till Gustaf Vasa kyrka och visar kraftfulla explosioner i slowmotion. Tryckvågen förflyttar materia och formar slumpartade molnvirvlar med fascinerande färgkaskader – vackra, gåtfulla, skrämmande och lockande på samma gång.

Nobel Week Lights: nobelweeklights.se/installation/millisekund/

Stockholm konst: www.stockholmkonst.se/aktuellt/katja-petterssons-nya-ljusverk-nobel-week-lights-i/