Josefin Jussi Andersson får stipendium från Paul Petersons stiftelse

2 mars 2020

– Det var överraskande och roligt att få stipendiet, och nu kommer jag kunna genomföra mina examensverk "Mutual mutant" som är ett performancekonstverk med cirka 16 medverkande, säger Josefin Jussi Andersson, student på masterprogrammet i Konst.


Den första delen av examensverket, "Tick, Tack", kopplar gentrifieringsprocesser i stadsrummet till en mer existentiell dimension hos människorna som detta berör.

– När ekonomins handlande med jord och land också kopplas till våra kroppar och liv hamnar vi i ett kretslopp där ekonomi inte kan friställas från ekologi. Vi lever och verkar i en tid där också värde tillskrivs organiska funktioner. "Tick, tack" snurrar runt i allt detta. säger Josefin Jussi Andersson.

"Tick, tack" kommer att äga rum tisdagen den 3 mars, kl 19. Det kommer att vara en vandrande performance i det tidigare industriområdet Henriksberg i Axelsberg, som ska rivas för att ge plats åt bostadsrätter.

Uppdaterad: 2 mars 2020
Sidansvarig: