Forskningsanslag beviljat för projekt om barn som kulturarvsskapare

6 november 2020

Maria Eriksson, lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS), deltar i forskningsprojektet "Barns kulturarv – arkivets visuella röster", som beviljas 16,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.


Huvudsökanden är professor Anna Sparrman (Tema Barn, Linköpings universitet). Övriga deltagare utöver Maria Eriksson, är lektor Johanna Sjöberg (Tema Barn, Linköpings universitet) samt lektor Björn Sjöblom  (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet). Samarbetspartner är Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt Barnbildarkiv.

Forskningsprojektet "Barns kulturarv – arkivets visuella röster" löper åren 2021–2025, och utgår från FN:s Barnkonvention som slår fast att barn har rätt till yttrandefrihet och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Syftet med projektet är att dels att fokusera på barn som kulturarvsskapare och med hjälp av ett barnperspektiv låta barns röster, i visuella och verbala former, få höras och bidra till digitaliseringen av det svenska kulturarvet.
Och dels att fokusera på den unik barnkulturarvsinstitution Svenskt Barnbildarkiv (SBBA), som startade 1977 och innehåller cirka 650 000 barnbilder från 1700-talet fram till idag.
Projektet undersöker vad som ingår i barns rätt till kultur genom att problematisera arkiverings- och digitaliseringsprinciper för barns visuella bildskapande.

- Projektet ger forskningstid för oss forskare, säger Maria Eriksson. Men vi finanserarar och bidrar också till att Svenskt barnbildsarkiv får nya samtida bilder av barn och unga i sitt arkiv och till att arkivets metadata utvecklas. Det blir både ett viktigt bidrag till kulturarvet och till samtida och kommande forskning. Svenskt barnbildarkiv kommer öka sin tillgänglighet vilket också blir bra för t ex IBIS lärarstudenter. Det är en stor satsning som VR gör på projektet, på digital humaniora och barns kulturarv. Teoretiskt kombinerar vi ett kritiskt perspektiv på kulturarvstudier, barnstudier och på visuell kultur. Jag kommer att fortsätta forska om visuella berättelser online, genom sociala medier.

Utlåtande från Vetenskapsrådets beredningsgrupp om projektets nyhetsvärde och originalitet:
"The novelty and originality of the project are outstanding. The project addresses new and interesting scientific questions with an excellent potential to increase knowledge within the research areas of critical child studies and critical visual culture: it is especially well-situated in contemporary thinking about critical heritage studies. The project shows a clear progression and new thinking in relation to previous research and has an excellent potential for scientific and societal impact."


Vetenskapsrådets beviljade bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap åren 2021–2025: www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2020-09-08-humaniora-och-samhallsvetenskap.html