Den Pedagogiska Designbyrån är Årets Formbärare 2020 i region Stockholm

7 oktober 2020

Svensk Forms 13 regionalföreningar korar för åttonde året i rad sina Formbärare över hela landet. I region Stockholm blev Den Pedagogiska Designbyrån Årets Formbärare 2020.


Motivering:
"På bara 10 år har Den Pedagogiska Designbyrån brutit ny mark med lärandet inom konst och design som spännande, aktuell och ny betraktelse av samhället utifrån barn och ungdomars perspektiv. Med en bred repertoar av workshops och publik verksamhet har Den Pedagogiska Designbyrån framgångsrikt nått barn och ungdomar, såväl som vuxna, genom design, konst och media. Med pedagogikens teori samt färg och form experimenterar Den Pedagogiska Designbyrån med bildens kraft i yttersta framkant för att hitta nya vägar för det inkluderande lärandet och synen på det."

Den Pedagogiska Designbyrån grundades 2010 och arbetar med lärande inom konst, design och media. Uppdragsgivare är framförallt skolor, museer och andra institutioner. Alla på Den Pedagogiska Designbyrån är utbildade på någon av Konstfacks bildlärarutbildningar.

Den Pedagogiska Designbyrån: www.denpedagogiskadesignbyran.se

Årets Formbärare 2020: svenskform.se/regionalforeningar/arets-formbarare-3/arets-formbarare-2020/

Uppdaterad: 7 oktober 2020
Sidansvarig: