Anette Göthlund med flera: De estetiska ämnena behövs i ett demokratiskt samhälle

24 september 2020

"Vilka kunskaper behöver barn och ungdomar ha med sig efter avslutad skolutbildning? Frågan är extra aktuell vid skolstart och vad som anses som giltig kunskap behöver ständigt diskuteras och definieras utifrån ett sam- och framtidsperspektiv. Med ett sådant går det inte att bortse ifrån behovet av estetiska ämnen för en demokratisk, hållbar framtid."

Så skriver Anette Göthlund, professor vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, i nättidningen Skola och samhälle. Bakom artikeln står även ett flertal företrädare vid landets lärarutbildningar för bild och slöjdlärare.

Läs hela artikeln: www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/anette-gothlund-med-flera-de-estetiska-amnena-behovs-i-ett-demokratiskt-samhalle/