Ädellabs kandidater – potential, kontext, materialitet

4 maj 2020

Konstfacks program inom smyckes- och corpus heter Ädellab och erbjuder tolkning, förståelse och formande av objekt och smycken. Dåtid, nutid och framtid möts i ett kritiskt och kreativt utforskande där kontext, teknik och material utgör grunden för både nyskapande och nytolkningar.

I sina examensarbeten utforskar nedanstående studenter komplexa, sammanlänkade handlingar och mänskliga beteenden, upplevelsen av en föränderlig värld mitt under klimatkrisen och den sociala oron, förgängligheten hos platser, material och naturresurser. Deras konstnärliga positioner påminner oss om nödvändigheten av att förstå och anamma vårt ansvar som människor som investerar i våra samhällen och omgivningar, och särskilt som konstnärer som vill engagera sig i nuet och möjligheterna som ryms i våra ämnen, smycke och corpus.

Se och hör Ädellabs kandidatstudenter förklara tankarna bakom sina respektive arbeten och praktik.

 

Inga Tsernova

Jag försöker låta bli är en video- och ljudinstallation om kroppar – både mänskliga och inte – hur de sammanlänkas och hur gränser kan raderas.

 

 

Kajsa Wikström

Källvatten – i framtiden kommer rent vatten bli allt ovanligare, samtidigt som många upplever livet idag alltmer meningslöst, dessa två saker verkar sammankopplade.

 

 

Magnus Ekström

Brytpunkten. Objekten fungerar som verktyg för samtal om det dysfunktionella och sönderfall, såväl fysiskt som känslomässigt. Föremålen motsätter sig funktion och innehållet läcker ut och förgiftar användaren med bly.

 

 

Maja Bakken

En installation som består av en spegelinstallation, en performance och ett valv där betraktaren blir en del av verket. En undersökning av det offentliga rummet som använder den egna kroppen.

 

 

Sandra Hiredal

Spår handlar om spår som gjorts av människor som varit på en plats, en önskan om att föra vidare det anekdotiska och sådant som annars passerat obemärkt.

Uppdaterad: 4 maj 2020
Sidansvarig: