Ädellab på Gustavsbergs Konsthall

30 november 2020

"Det Sköra Mänskliga" – fyra avgångsstudenter från kandidatprogrammet Ädellab 2020 ställer ut konsthantverk på Gustavsbergs Konsthall 28 november till 17 december.


I en utsatt tid vill de tidigare Konstfackstudenterna Maja Bakken, Sandra Hiredal, Inga Tsernova och Anna-Kajsa Wikström prata om det sköra mänskliga, människans avtryck på sina omgivningar och omgivningarnas avtryck på människan. Om ensamhet, om tillhörighet och om det bräckliga. Utställningen formuleras genom ett antal objekt i olika material och videoinstallationer.

Det är poetiska arbeten i en skala allt från små, bärbara fragment med spår av tidigare liv, till stora, monumentala verk som tar plats i rummet. De behandlar ämnen som balansen mellan människa och natur, klimatförändringarna och människans plats i samhället och vilka spår vi lämnar efter oss?

– När det gäller relationen till området smycken, som haft en stark koppling till kroppen, identitet och ornament, och relationen till området corpus som traditionellt handlat om metallföremål och behållare för bordet och för rituella sammanhang, så har deltagarna i utställningen både omfamnat, expanderat och utmanat de här idéerna, säger Sissi Westerberg, lektor på Konstfack.

Beatrice Brovia, också lektor på Konstfack i konsthantverk med inriktning mot smycke, skriver om studenterna att de i sina arbeten "ägnar sig åt komplexa, sammanlänkade handlingar och mänskliga beteenden, upplevelsen av en föränderlig värld mitt under klimatkrisen och den sociala oron, förgängligheten hos platser, material och naturresurser. Deras konstnärliga positioner påminner oss om nödvändigheten av att förstå och anamma vårt ansvar som människor som investerar i våra samhällen och omgivningar och särskilt som konstnärer som vill engagera sig i nuet och möjligheterna som ryms i våra ämnen, smycke och corpus."

Utställningen pågår från 28 november till 17 december 2020. Utställningen visas i fysiskt format för sällskap i upp till 8 personer varje onsdag och torsdag, en halvtimme per sällskap mellan kl 11.00 och 15.30. Bokningar sker via konsthall@varmdo.se.


Facebook-event: www.facebook.com/events/688825025341093

Gustavsbergs Konsthall: www.varmdo.se/gustavsbergskonsthall/konsthallenstart/nyheterkonsthallen/arkivkonsthallen/popuputstallning4xadellab.5.16256aa0175ed12748480cb3.html