Mara Lee Gerdén ny professor i konst med inriktning konstteori och konsthistoria

28 augusti 2019

Mara Lee Gerdén har en internationell konstnärlig praktik som spänner från poesi till performance lectures och essäistik. Hon har doktorerat i litterär gestaltning vid Akademin Valand och driver för närvarande ett forskningsprojekt som undersöker förbindelsen mellan känslor och makt inom konst och litteratur.

Fotograf: Silviu Guiman


Det som förenar Lees konstnärliga praktiker är ett förhållningssätt som integrerar marginaliserade historier och positioner utifrån en problematisering av dominerande kunskapstraditioner.

Som författare, essäist och forskare är Lee Gerdén vitt publicerad med ett brett internationellt nätverk. Hon har en lång erfarenhet av undervisning i teori och essäskrivande inom högre konstnärlig utbildning.

Maria Lantz, rektor på Konstfack, poängterar bland annat Mara Lee Gerdéns pedagogiska erfarenhet:
– Förmågan att leda och driva ämnesutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt forskning av hög kvalitet kommer att bidra till att förstärka förståelsen för kunskaper sprungna ur konstnärliga processer, säger hon.

Mara Lee Gerdéns vision är att teoriundervisning blir en integrerad del av det konstnärliga arbetet, och inte något nödvändigt ont. Hon understryker också att "ett värnande och en problematisering av historiska arv inte behöver stå i ett motsatsförhållande".

Enligt Lee Gerdén måste "historisk kunskap få utmana, men detta sker först då vi inser att vi är en del av denna historia: vi, våra kroppar, luften vi andas, det vill säga när kunskap tar form såsom förkroppsligad."

Mara Lee Gerdén (född 1972) har givit ut en rad böcker. Hon debuterade med boken "Kom" (2000) som behandlar frågor kring makt, sexualitet och femininitet och romanen "Ladies" är översatt till flera språk. Hon har även översatt den kanadensiska poeten Anne Carson. Mara Lee Gerdén disputerade år 2014 i ämnet litterär gestaltning vid Göteborgs universitet med den konstnärliga avhandlingen "När Andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och tid".

Uppdaterad: 28 augusti 2019
Sidansvarig: