175 år av bildning, samhällspåverkan, konflikter och möjligheter – Konstfacks vårutställning 2019

7 maj 2019

Studenternas verk tillsammans med curatorernas sätt att arbeta leder till nya insikter. Jubileumsåret 2019 cureras utställningen av Emily Fahlén och Asrin Haidari. Det visuella konceptet är skapat av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist.


Emily Fahlén och Asrin Haidari
söker genom dialog med den omgivande kontexten förstå platsens specifika relationer, historiska samband, konflikter och möjligheter.
– I de 179 avgående studenternas arbeten är det naturligtvis svårt att spåra en gemensam tematik, men här finns bl a intressen för översättningen som konstnärlig praktik, känslornas språklighet, hantverkets långsamma processer och designens roll i klimatförändringarnas tid. Samtidigt har vi aktivt valt att söka efter var på skolan de kritiska diskurserna tar plats, i vilka rum och från vilka medvetandehorisonter de sker. Ett sådant exempel är det tvärdisciplinära studentkollektivet Brown Island. Gruppen arrangerar utställningar och har nyligen gett ut en handbok för att synliggöra några av de senaste aktiviteterna, dialogerna och tankarna av POC-röster (People of Colour) inom Konstfack; Brown Island in the White Sea: A Handbook for a Collective Practice. Som en del av vårutställningen har vi i dialog med gruppen låtit text från boken smyga sig in i utställningens infrastruktur. Med denna intervention vill vi som curatorer lyfta en större fråga om en skolas historieskrivning och hur initiativ som dessa kan färga av sig på en institutions befintliga strukturer. Vilka historier finns dolda i skolans arkitektur, system och befolkare?

Curatorduon Emily Fahlén och Asrin Haidari har nyligen öppnat den nya konsthallen Mint i ABF-husets källare i Stockholm och är aktuella som curatorer för retrospektiven Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984 på Moderna Museet i Stockholm. De var tidigare konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2018 och arbetade dessförinnan på Tensta konsthall med lokala och internationella konstprojekt.

Maria Lantz, rektor på Konstfack, menar att studenternas verk tillsammans med curatorernas sätt att arbeta leder till nya insikter.
– Sedan Konstfacks grundande 1844 har skolan inte bara utbildat tiotusentals konstnärer, lärare, designers, arkitekter, konsthantverkare och andra kreatörer utan också varit en plats för samhällsengagemang, kamp och debatt. Strider har utkämpats, förlorats och vunnits. Internt och i dialog med omvärlden. 2019 är inget undantag: Det ständiga ifrågasättandet av vad vi gör, för vem, hur och varför, har lett till, och fortsätter leda till nya insikter och i förlängningen till nya sätt att tänka. Därmed också till nya konstnärliga uttryck och metoder. Vårutställningen 2019 kan därför upplevas både i skenet av en 175-årig historia och i blixtbelysning: Studenters och lärares djupa engagemang i såväl det materiella, det personliga som i det politiska gestaltas i en kavalkad av uttryck. Det ger oss en angelägen bild både av vår nutid och framtid.

Det visuella konceptet för Konstfacks vårutställning 2019, skapat av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist, uppmuntrar besökarna att problematisera ekonomismen i samhället som inte bara omvandlar relationer till ett spel om kronor och ören, utan även genomsyrar språket: Vi spenderar tid, we pay attention. Konceptets raka och expressiva formgivning har hämtat inspiration från växelkontor världen över.
Formgivarna, båda utbildade på Konstfack, arbetar tillsammans med bland annat böcker, tidningar, illustration och grafik. De undervisar och föreläser också i design och teori.

Vernissage: 16 maj kl 12–20, invigning kl 16.
Vårutställningen är öppen 16-26 maj.

För mer information, öppettider och bilder: www.konstfack2019.se

Välkommen till Konstfack, LM Ericssons väg 14, tunnelbanestation Telefonplan.

Uppdaterad: 7 maj 2019
Sidansvarig: