Konstfack-projekt beviljas VR-bidrag inom konstnärlig forskning

9 oktober 2019

Projektet "Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv" beviljas totalt cirka 5,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Adjunkt Cecilia Järdemar ansvarar för projektet, som pågår under 2020-2022.

Totalt beviljar VR drygt 28 miljoner kronor projektbidrag inom konstnärlig forskning för åren 2020–2022.

Läs mer här: www.vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2019-06-20-konstnarlig-forskning.html

Uppdaterad: 9 oktober 2019
Sidansvarig: