Andrea Peach ny professor i konsthantverk med inriktning konsthantverkshistoria och -teori

17 september 2019

Andrea Peach har över tjugo års erfarenhet av undervisning i kontextuella och kritiska studier på brittiska konstskolor.


Hon är en internationellt erkänd forskare om konsthantverk och har publicerats i fackgranskade tidskrifter som till exempel Journal of Design History, Journal of Craft Research och Journal of Modern Craft.

Tyngdpunkten i hennes forskning som hantverkshistoriker och teoretiker ligger på görandets och materialitetens betydelse, betydelsen av föremål i dagens kultur och deras förhållande till historien. Hennes arbete har fokuserat på konsthantverk som handelsvara och kulturindustri, liksom på konstruerandet av nationella och kulturella identiteter genom konstföremål.

På senare tid har Andrea Peach börjat undersöka idén om plats och om "norr", genom att studera konsthantverkets gemenskaper och kulturella hållbarhet på avlägsna platser. Förhållandet mellan konsthantverk, feministisk diskurs och idéer om "helhet" och kroppen är också en del av hennes nyare forskning. Tillsammans med en kollega från Edinburgh College of Art studerar hon just nu gräsrotsorganisationer för välgörenhet som tillverkar stickade bröstproteser åt cancerpatienter som genomgått mastektomi, vilket utmanar de kulturella normerna för kvinnokroppen.

– Det är en stor förmån att kunna bidra med min forskningskompetens inom hantverkshistoria och teori tillsammans med enastående kolleger på en internationell institution känd för sitt fokus på görande. Jag ser mycket fram emot att bli en del av institutionen för konsthantverk på Konstfack, säger Andrea Peach, som i sin pedagogik huvudsakligen motiveras av att uppmuntra sina studenter att tänka kritiskt: låta dem föra samman teori och praktik samt undersöka och använda sig av idéer på samma sätt som av fysiska material.

– Jag brukar säga till mina studenter att mitt hantverk är skrivandet och jag uppmuntrar dem också till att se skrivandet som ett hantverk. Det tar lång tid och mycket övning att lära sig dreja en skål och det är exakt samma sak med att skriva en bra artikel eller utforma ett sammanhängande argument. För att bemästra ett hantverk, oavsett vilket, krävs uppmärksamhet på detaljer, kreativitet och mental närvaro.

Maria Lantz, rektor för Konstfack, gläds åt att hälsa Andrea Peach välkommen till Konstfack och Stockholms konst-, design- och konsthantverksvärld.
– Andrea har ett internationellt nätverk och en känslighet för görandet som passar perfekt in i vår miljö. Precis om Andrea säger använder inte Konstfack teori för att undkomma materialiteten utan snarare tvärtom: för att betona, utveckla och kommunicera vad konst, konsthantverk och design betyder för skaparen, hur den kan förstås av andra och hur den kommer till uttryck i relation till ekonomi och vardagsliv både lokalt och globalt.

Andrea Peach har en masterutbildning i designhistoria från Royal College of Art i London och en doktorsexamen i konsthantverkshistoria från Robert Gordon University i Aberdeen. Just nu arbetar hon som extern examinator för historiska och kritiska designstudier på Glasgow School of Art och som hedersföreläsare på Robert Gordon University. Hon är även Senior Fellow i Storbritanniens Higher Education Association.

Uppdaterad: 17 september 2019
Sidansvarig: