Adjunkt Johanna Enger får forskningsanslag för ljusdesignprojekt

26 november 2019

Arkitektkontoret Whites forskningsfond ARQ möjliggör en fortsättning av Johanna Engers forskningsprojekt "Perceptual Metrics for Lighting Design". Med det beviljade anslaget kan utvecklingen fortsätta för definitioner av, en begreppssamling för och ett kommunikationsverktyg om upplevd ljuskvalitet.

Foto: Patrik Gunnar Helin


Johanna Enger är sedan september 2019 anställd som adjunkt i ljusdesign på Konstfacks program för Inredningsarkitektur och möbeldesign, och är verkstadsansvarig för Perceptionsstudion.

Den första delen av projektet genomfördes mellan 2016 och 2019 i ett samarbete mellan RISE, LTH, HKR och företag inom belysningsbranschen med finansiering från Energimyndigheten, Svenssons stiftelse för belysningsteknik och Lunds tekniska högskola.

Projektets målsättning var att utveckla definitioner och en begreppssamling för upplevd ljuskvalitet samt att skapa ett underlag för ett kommunikationsverktyg om upplevd ljuskvalitet. Genom projektet har ett mycket väl fungerande samarbete utvecklats i en interdisciplinär forskargrupp som har tagit fram både nya metoder eller anpassat tidigare existerande metoder från flera discipliner - miljöpsykologi, sensorisk analys och designmetodik - förbedömning av upplevd ljuskvalitet.

Projektresultaten har presenterats i ett flertal nationella och internationella forskarkonferenser och branschmässor. Mottagandet har generellt varit mycket positivt och i båda sammanhangen har det förhoppningar på en vidareutveckling av både kunskapen och verktyget.

De nya pengarna kommer att användas som medfinansiering för en kommande, större ansökan om projektutveckling.

Uppdaterad: 26 november 2019
Sidansvarig: