5,9 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt inom utbildningsvetenskap

8 november 2019

Simon Ceder, lektor på Konstfack, är medverkande forskare i projektet "Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola", som beviljats drygt 5,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.


I detta utbildningsvetenskapliga projekt medverkar även forskarna Auli Arvola Orlander och Lisa Öhman, samt projektledare Karin Gunnarsson - alla från Stockholms universitet.

Projektet är på fyra år och innefattar samarbete med lärare på fyra skolor där deltagande lärare och forskare tillsammans undersöker sex- och samlevnadsundervisning. Den praktiknära ansatsen innefattar dels forskningscirklar, dels klassrumsstudier. Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur sex och samlevnad konstrueras som kunskapsområde och undervisning. I förlängningen kan detta kunskapstillskott stärka och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och därigenom de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig kring detta.

Projektets rådgivande kommitté består av professor Mary Lou Rasmussen (Australian National University), professor Michalinos Zembylas (Open University of Cyprus), professor Åse Røthing (Oslo Metropolitan University), professor Steve Alsop (Faculty of Education, York University, Kanada) och professor Anna Sparrman (Child Studies Linköping University).

Simon Ceder är lektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) sedan 2018.

Läs mer om sex- och samlevnadsundervisning: www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/

Uppdaterad: 8 november 2019
Sidansvarig: