Ytterligare Konstfacksröster till försvar för Gustavsbergsateljéerna

20 februari 2018

Kära ledamöter i kommunstyrelsen för Värmdö Kommun.

Vi vill härmed instämma med alla tidigare röster som höjts för att stoppa ett eventuellt beslut om att sälja ut Konstnärshuset och Dekorhuset i Gustavsbergs gamla fabriksområde.

På Konstfack utbildar vi morgondagens konstnärer, konsthantverkare och formgivare. Efter utbildningen startar en majoritet av våra studenter egna företag för att kunna bedriva sina konstnärliga verksamheter och därigenom bidra till samhällets utveckling. En förutsättning för konstnärlig verksamhet är att man har en ateljé där man kan fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete även efter sina studier. En majoritet av de keramiker som utbildats på Konstfack har till exempel sina verksamheter i Gustavsberg.

Ateljéföreningen i Gustavsberg är tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall ett nav för Sveriges konsthantverkscen. Man kan inte nog understryka styrkan i att ha representanter för både historien och den pågående praktiken på en och samma plats. De berikar alla varandra och blir tillsammans något som knappast går att återskapa. Vi ser med häpnad och bestörtning på det förslag till beslut som ligger. Hur kan man så tanklöst vara villig att rasera ett så viktigt, unikt och idag levande kulturarv?

Med vänlig hälsning och förhoppning om att försäljningsplanerna röstas ned.

Maria Lantz, rektor på Konstfack

Agneta Linton, professor i Konsthantverk med inriktning på curatoriella praktiker

Anders Ljungberg, professor i Konsthantverk med inriktning på corpus

Bella Rune, professor i Konst med inriktning på textil

Matt Smith, professor i Konsthantverk med inriktning på keramik

Sara Isaksson From, vikarierande prefekt på institutionen för Konsthantverk

Uppdaterad: 20 februari 2018
Sidansvarig: