Texten i fokus i två nya Konstfack Collection-publikationer

16 januari 2018

Texts not necessaily meant to be viewed as Art och Skrivandets förhandlingar är Konstfacks egen publikationsplattforms senaste tillskott. Om text som en del av den kreativa processen respektive text som undersöker estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande.


Konstfack Collection är vår egen publikationsplattform som tillvaratar och synliggör den kunskap som skapas på skolan. Två nya titlar har tillkommit. 

Texts not necessaily meant to be viewed as Art, resultatet av ett tidigare KU-projekt genomfört av en före detta student, numera konstlärare, Roger von Reybekiel. Medförfattare Julie Cirelli, grafisk form av Martin Falck. Boken används som kurslitteratur och innehåller texter av ett 30-tal konstnärer, poeter och skribenter om hur text används som en del av en kreativ process.

Skrivandets förhandlingar (Elisabeth Hjort, redaktör och Jiri Novak, grafisk form) där estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande undersöks, liksom i kursen med samma namn. Vad innebär det att förhålla sig till språkets potential som våld och som överenskommelse? Var går gränserna för det gränsöverskridande ordet? Under vilka villkor lever texten i en konstnärlig praktik? Tolv kursdeltagare har medverkat.

Båda böckerna finns att köpa i Konstfacks reception.
Läs mer om dem här: www.konstfack.se/Publikationer

Uppdaterad: 16 januari 2018
Sidansvarig: