Rädda Gustavsbergs-ateljéerna!

19 februari 2018

En av Stockholms läns största ateljéföreningar riskerar att gå i graven. Professorerna Matt Smith och Anders Ljungberg, skriver om platsens betydelse och en hotad plattform som bidragit till att göra det svenska konsthantverket angeläget såväl internationellt och nationellt. Läs och skriv på för Gustavsbergs-ateljéernas fortlevnad!

Vad är det som gör en plats?

I de stora byggprojekten runt storstäderna används ofta befintliga kulturella värden för att sälja bostäder och locka kapitalstarka bostadsköpare och besökare till kommunen. På många plan må detta vara en bra strategi då det förhoppningsvis också kan ge ekonomiskt underlag för utveckling av infrastruktur och annat, och skulle kunna öppna för framtida visioner, som kommer kommunens invånare till del.

För att dessa kulturella värden ska kunna fortsätta att vara en del av kommunernas visionära arbete in i framtiden krävs det att de också synliggörs och talas om som en central kvalitet.

Annars finns risken att det sker en förskjutning av de kärnvärden som lagt grunden för, och använts i kommunernas expanderingspolitik. Vad som då återstår är bara ett tomt skal av bostadsfasader och ett antal gatunamn som visar på vad som en gång varit platsens identitet.

Detta är vad som riskerar hända i Gustavsberg utanför Stockholm just nu.
Gustavsberg är en bruksort, alldeles nära Stockholm, som byggts upp kring keramisk produktion. I början på 90-talet lades stora delar av den keramiska produktionen ner i samband med en försäljning. Detta bröt sönder en slags bärande mening på orten, precis så som vi sett på andra bruksorter runt om i landet. Närheten till Stockholm gjorde området attraktivt för entreprenörer och aktörer inom olika områden, som försökt bygga nya narrativ med mer eller mindre lyckade resultat. I Gustavsberg har den mylla som orten sprungit ur trots allt vårdats relativt väl, dels genom att en liten del av hushållsporslinproduktionen togs över av Hpf i Gustavsberg AB, som till stora delar bestod av tidigare anställda vid fabriken, men kanske framförallt i de konstnärliga verksamheter som sedan nedläggningen av fabriken, pågått i de numera cirka 100 ateljéer som inryms i fabrikens gamla lokaler.
Värmdö kommun har på olika vis varit med i diskussionerna kring hur ateljéverksamheterna kan bevaras, och utvecklas in i framtiden, men nu har det tagits ett beslut i kommunstyrelsen att sälja två av de fastigheter, där dessa konstnärliga verksamheter pågår, till privata aktörer. Kommunens ledning vill låta påskina att förvaltningen av ateljéhusen och uthyrningen av ateljéer kan skötas bättre av privata näringsidkare än av kommunen. Man kan ha synpunkter på detta t.ex. med utgångspunkt i tidigare utförsäljningar av verksamheter, angelägna för medborgarna, som ofta utvecklats till vinstmaskiner istället för att stå som garanter för den tänkta kärnverksamheten. Detta kan möjligen avfärdas som en politisk hållning. Däremot är det utifrån en principiell hållning inte rimligt att de konstnärliga verksamheter som i olika form lagt grunden till det varumärke som används för att sälja lägenheter och locka folk till Gustavsberg, nu riskerar att nedmonteras och försvinna. Detta skulle kunna leda till att Gustavsberg blir just ett tomt skal utan förankring i sin egen historia.


Som professorer på CRAFT! Konstfack, ett masterprogram med inriktning på konsthantverk, har det alltid varit fantastiskt att se hur studenterna, efter examen, kan omsätta sina praktiker i ateljéerna i Gustavsberg. Dessa ateljéer har utgjort en av de centrala plattformar, som gjort det svenska konsthantverket angeläget såväl internationellt och nationellt. Detta är unikt i både Sverige och internationellt vilket framkommer med all tydlighet genom alla de besökare som kommer från hela världen för se på olika sätt ta del av denna verksamhet. Tillsammans med kommunen kan den konstnärliga identitet som är, och alltid varit, en del av Gustavsberg leda oss in i framtiden och skapa en ort med en stark egen identitet som gör Gustavsberg, inte bara till en förort till Stockholm, utan en plats som fortsätter att vara angelägen utifrån sina egna förutsättningar både internationellt och nationellt. Detta skapar ett attraktivt och dynamiskt Gustavsberg i ett socialt hållbart och långsiktigt perspektiv. Vi kan inte gå miste om denna möjlighet!

Vill ni vara med och påverka? Ta tillfället i akt att skriva på namninsamlingen mot försäljningen av ateljéerna i Gustavsberg här: www.skrivunder.com/radda_ateljeerna_i_gustavsberg


Matt Smith, Professor på CRAFT! – Konstfack
Anders Ljungberg, Professor på CRAFT! – Konstfack, Styrelseledamot i Konsthantverkcentrum

Uppdaterad: 19 februari 2018
Sidansvarig: