Personuppgiftsbehandling vid Konstfack - GDPR

24 maj 2018

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet är att stärka skyddet för den personliga inte­griteten och skapa ett enhetligt regel­verk för hela EU.

All hantering av personuppgifter inom EU ska, oavsett om det sker inom eller utom EU, res­p­ektera människors grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av person­uppgifter.

Läs här hur Konstfack behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR: www.konstfack.se/Om-Konstfack/GDPR/

Uppdaterad: 24 maj 2018
Sidansvarig: