Litterärt-vetenskapligt pris till Konstfack-professor

8 februari 2018

Tom Sandqvist, adjungerad professor på Konstfack, har tilldelats ett litterärt-vetenskapligt pris på 18 000 euro av Svenska litteratursällskapet i Finland för boken "Vi söker ett sammanhang" (2017).

Prismotiveringen lyder:
"Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller professor Tom Sandqvist för verket "Vi söker ett sammanhang" om Arthur Segal, Sonia Delaunay, Kasimir Malevitj och den östjudiska shtetteln. I sitt arbete beskriver Sandqvist tre centrala modernistiska konstnärskap mot bakgrund av det judiska tänkandet – ett sammanhang som hittills dolts bakom integration och assimilering. Sandqvist skildrar den östjudiska småstaden genom en mängd anekdoter och livsöden och med ett suggestivt språk som inte släpper sitt grepp om läsaren."

Läs mer om "Vi söker ett sammanhang": www.symposion.se/books/nya_16/sammanhang.html

Uppdaterad: 8 februari 2018
Sidansvarig: