Konstfack-student får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100 000 kronor

15 november 2018

Kristina Lundsjö, som i våras gick ut Masterprogrammet CRAFT! Textil och nu är verksam som textilkonstnär, tilldelas 100 000 kronor från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse.


Ur motiveringen:
"Lundsjös spännande konceptuella grepp och egenartade bildvärld föreslår andra sätt att använda de resurser som generationer före oss lämnar över och gör oss samtidigt smärtsamt medvetna om vad vi lämnar över till de som kommer efter oss."

Kristina Lundsjö: www.kristinalundsjo.com


Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100 000 kr delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor varav en är Konstfack. Stiftelse har sedan starten 1939 delat ut över 46 miljoner kronor till unga hantverkare.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse: www.jleklund.se

Uppdaterad: 15 november 2018
Sidansvarig: