Konstfack-projekt beviljas VR-bidrag inom konstnärlig forskning

28 september 2018

Projektet "Interiörens fråga - en levande interiör" beviljas totalt 5 121 000 kronor av Vetenskapsrådet. Professor Ulrika Karlsson och lektor Einar Rodhe ansvarar för projektet, som pågår under 2019-2021.

Ulrika Karlsson och Einar Rodhe.


- Det konstnärliga forskningsprojektet "Interiörens fråga – En levande interiör" kommer att studera interiörens temporalitet och hur interiörer förändras över tid. Vi kommer att studera interiören som ett dynamiskt landskap som kontinuerligt skapas och omformas av dess möbler, tillhörigheter och lösa föremål. Genom en praktikbaserad gestaltningsprocess kommer vi att undersöka interiören ur flera tidsperspektiv – från den tillfälliga placeringen av objekt, till interiörers och möblers hela livscykel, till materialprocesser, till ombyggnationer och återvinning. Vi kommer att utforska dessa perspektiv genom skapandeprocesser där vi kombinerar hantverk med digital teknologi, säger Ulrika Karlsson, professor på Konstfack.

Professor Ulrika Karlsson och lektor Einar Rodhe är huvudsökande och ansvarar för projektet. Övriga deltagare är Cecilia Lundbäck, Daniel Norell och Veroncia Skeppe.

Totalt beviljar VR över 26 miljoner kronor projektbidrag inom konstnärlig forskning för åren 2019-2021.
Läs mer här: vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2018-09-06-konstnarlig-forskning.html


Projektbeskrivning på engelska:

"Interior matter: A Live Interior" will take a closer look at different conceptions of interior’s temporality, duration and instability based on the assumption that the placing, replacement and reassembly of objects, furniture and entire interiors, makes the interior a live environment, continuously in production. Through artistic investigations of making, by coupling craft and digital techniques, this practice-based research project explores interiors provisional aspects, from occasional arrangement of objects in a room, interiors’ and furniture’s lifecycle, material processes, to aspects of alteration and reuse.

We will ask: How are aspects of live, or instability, affecting the production of an interior environment? How can an artistic process that engages live or real-time change, using digital technology, contribute to an understanding of interiors in flux?

The ubiquitous presence and use of computational techniques permeates our culture, including the interior. In response, the project will develop artistic approaches going between 1) documentation and analysis using machine vision and experimental representation techniques, 2) design through an iterative method of translation across physical and virtual realms 3) discourse through three public seminars, one exhibition and three papers where we reflect, communicate and discuss the work with the field of interior architecture and furniture design as well as with design culture at large.

Uppdaterad: 28 september 2018
Sidansvarig: