JO lägger ner anmälan från Academic Rights Watch

21 mars 2018

Den JO-anmälan Academic Rights Watch (ARW) gjorde mot rektor Maria Lantz i januari, för brott mot grundlagen vid en rekrytering, läggs ner av JO. Konstfack tolkar beskedet som att vi gjort helt rätt i tillsättningen av en professor på masterprogrammet Visuell kommunikation, en utbildning med en normkritisk inriktning.

JO har meddelat att "Anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas."

Läs om hela ärendet här.

Uppdaterad: 21 mars 2018
Sidansvarig: