Akademisk frihet och föredömligt hållbarhetsarbete

24 april 2018

I senaste numret av Universitetsläraren skriver Konstfacks rektor Maria Lantz om vikten av att tillvarata den akademiska friheten. Och i forskningsrådet Formas tidning Extrakt berättas om hur Konstfack främjar hållbar utveckling i sin verksamhet.

Maria LantzUniversitetsläraren: "Konstfack tillvaratar och använder akademiska friheten"
Rektor Maria Lantz ger sin syn på akademins självständighet och utveckling.

Extrakt: Gott betyg för hållbar konst
Konstfack blev, som ett av få lärosäten, godkänt i en utvärdering kring främjandet av hållbar utveckling på universitet och högskolor genomförd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Uppdaterad: 24 april 2018
Sidansvarig: