Välbesökta kunskapsdagar om digitalisering

3 november 2017

Konstfacks kunskapsdagar om digitalisering 31 oktober - 1 november 2017 lockade cirka 500 bild- och slöjdlärare från hela Sverige.


Under vecka 44 arrangerade lärarutbildningen i bild och slöjd på Konstfack två kunskapsdagar med rubriken "Digitalisering – Mission possible". Årets tema var enormt välbesökt och lockade cirka 500 bild- och slöjdlärare från hela Sverige.

Inbjudna föreläsare och workshopshållare erbjöd en rad olika perspektiv på utmaningen att arbeta med digitala verktyg inom såväl konst, design, media, bild som slöjdämnet.

Regeringens nyligen presenterade nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet bildade ramverk för årets FOU-dagar. Detta perspektiverades bland annat av Ingrid Forsler doktorand på Södertörn som presenterade "Föreställningen om framtiden. Bild och nya medieteknologier.". Från HDK medverkade lektor Olle Essvik med bland annat konstnärlig mediearkeologi i föreläsningen "Visuella utopier". Designforskaren Anna Ståhl bidrog med exempel från sitt arbete "Patchwork ways of knowing".

En mycket välbesökt workshop plus en föreläsning, "Elektriska broderier" av slöjdläraren Eva Söderberg, diskuterade de möjligheter som digitalt arbete kan erbjuda slöjdämnet.

Därutöver medverkade studenter, personal och en rad andra olika föreläsare från Högskolan Väst, Umeå Universitet, Stockholms Universitet samt ett flertalet verksamma bild- och slöjdlärare.

Läs mer om kunskapsdagarna: www.konstfack.se/Om-Konstfack/Institutioner/Institutionen-for-Bildpedagogik/FoU-veckan/Uppdrag-digitalisering--Mission-possible-3110-111-2017/


Uppdaterad: 3 november 2017
Sidansvarig: