Lärarstudenter skapar metodmaterial åt Statens medieråd

1 februari 2017

Lärarstudenter från Konstfack har, tillsammans med läraren Ola Abrahamsson, samarbetat med Statens medieråd och Forum för Levande historia i kampanjen No Hate Speech Movement. Kampanjen vänder sig till alla som vill förebygga näthat bland unga.

Våren 2016 arbetade studenter på Konstfacks bild- och slöjdlärarprogram utifrån frågeställningen "Hur skulle du som bild- (och slöjd)lärare genom att arbeta med berättande medier tillsammans med eleverna behandla frågan om vinklade budskap och propaganda i syfte att stärka eleverna som medvetna mediekonsumenter och kritiska granskare av visuella budskap som de möter i sociala medier?".

Materialet som togs fram bearbetades vidare av två före detta bildlärarstudenter, Elisabet Jonsved och Elin Jönsson. Metodmaterialet som projektet resulterade i publicerades och tillgängliggjordes för alla Sveriges lärare och elever i början av 2017.

Läs mer om No Hate Speech Movement: statensmedierad.se/nohate.1295.html

Läs mer om metodmaterialet "No hate i skolan": statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/nohateiskolanmetodmaterial.1305.html

Uppdaterad: 1 februari 2017
Sidansvarig: