Konstfack på Liljevalchs Vårsalong 2018

29 november 2017

Av 137 konstnärer, som antagits till Vårsalongen 2018, har 26 någon typ av Konstfack-anknytning. Utställningen öppnar 12 januari och håller på till den 25 mars.

Emelie Liljebäck, f 1985, gick kandidatprogrammet Ädellab 2014-17, och går nu Masterprogrammet CRAFT - Ädellab.

Emelie Liljebäcks verk som ställs ut på Liljevalchs heter "Mellan Rum – 107 timmar av väntan".

Emelie Liljebäck berättar om sitt verk:
"I mitt kandidatarbete "Mellan Rum" undersöker jag väntan ur ett kvinnligt perspektiv, historiskt men även ur ett samtida. Jag upptäckte tidigt att det kvinnliga hantverket har en tydlig koppling till väntan, där hantverket blir en sysselsättning. Väntan blir här en aktiv handling.

Med mitt verk "107 timmar av väntan" (som är ett verk av fem) vill jag skapa det rum som uppstår i väntan. Ett mentalt tillstånd som blir en plats att reflektera, tänka och distansera oss från det omkring oss. Detta mellanrum, som skapas mellan rum, blir även det mentala väntrummet där vi tvingas hållas kvar eftersom viss väntan tar längre tid. De olika traditionella kvinnliga hantverken som jag karvat ut ur dörrens insida symboliserar tiden vi väntat på förändring, på jämlikhet, som vi fortfarande väntar på.

För mig var det viktigt att belysa andra kvinnors tid i väntan. Det är tack vare kvinnors väntan i skuggan av någon, där kampen har pågått och pågår, jag överhuvudtaget har haft möjlighet att göra detta arbete. Därför känns det väldigt roligt att detta osynliga mellanrum ska få synas och ta plats i ett så stort rum som Liljevalchs."

- - -

Kristin Larsson, f 1990, gick kandidatprogrammet Keramik och Glas 20014–17, går nu masterprogrammet CRAFT - Keramik & Glas.

Kristin Larssons rötter som konstnär och glasblåsare finns i den skandinaviska studioglaskulturen. Hon intresserar sig för normer, sociala koder, hierarkier och status inom både glasblåsarvärlden och samhället. Hon vill undersöka och ifrågasätta vad som är bakgrunden till hur vi agerar och vad vi skapar och hur detta materialiseras genom konsthantverk.

Kristin Larsson berättar om sitt verk:
"Kaffekaskhembränningsapparaten är resultatet av ett platsspecifikt arbete relaterat till samhället Gustavsberg på Värmdö. Jag ville se om jag kunde berätta en historia om livet i Gustavsberg genom material, mer specifikt glas och koppar. Jag menar att titta på material är ett sätt att titta på vår historia. Jag kollade närmre på de vanligaste objekten gjorde i koppar historiskt sett och innan 1850 var det objektet i Sverige hembränningsapparaten. När hembränning blev olagligt i mitten av 1800-talet så blev det vanligaste objektet kaffekannan istället. Kaffekaskshemränningsapparaten talar om livet i en bruksort styrt av en brukspatron och hur alkohol har används som ett sätt att styra arbetare och hur kaffet blev en symbol för nykterhet och fackföreningsrörelsen."

- - -

Nikki Fager Myrholm, f 1991, går masterprogrammet Konst.

Målningen, "Osynlig och oumbärlig", är en del ur ett större projekt om att behöva växa upp för fort. Om tungt ansvar på sköra axlar, om en önskan om att bli sedd, uppskattad och beskyddad av en vuxen, om skuldkänslor, om påtvingad plikt. Men framför allt – om trösten och tryggheten i att ha ett syskon vid sin sida.

- - -

Ebba Grahn, f 1995, går kandidatprogrammet Industridesign.

Ebba Grahn berättar om sitt verk:
"SVÄLT är en animation från 2017. Animationen hanterar temat överflöd och ifrågasätter varför det finns de som har allt samtidigt som det finns de som inte har någonting.

Animationen är kort. Detta för att anpassa filmen och dess budskap till våra alltmer packade scheman, spridda fokus och vår fixering vid sociala medier. SVÄLT passar in i ett instagram-flöde, men kommer förmodligen sticka ut på Liljevalchs. Kontraster i olika sammanhang och hur dessa påverkar framförandet av ett budskap är någonting som ständig inspirerar och intresserar mig."

- - -


Övriga med Konstfackanknytning som deltar i Vårsalongen 2018:


Berit Fradera, f 1937, gick på Konstfack 1957-62

Sunniva Kellquist, f 1940, grafisk formgivning och bokhantverk i slutet på 1960-talet

Sirkka Lehtonen, f 1947, Konstfack 1971-76

Lena Pårup, f 1950, Konstfack 1971-75

Thomas Franzén, f 1950, har studerat reklam och bokhantverk på Konstfack 1970-73

Sten-Yngve Johansson, f 1951, gick på teckningslärarinstitutet 1974-78

Birgitta Heiling, f 1952, gick bildlärarutbildning 1981-84

Monika Wennergren, f 1954, gick kurs i screentryck 2007

Lars Valinger, f 1955, gick teckningslärarinstitutet 1974-79

Mari Pårup, f 1955, glas och keramik 1979–85

Anna Stina Rehnström, f 1956, påbyggnadsår i konst 1983–84, samt Bild & Miljö, MFA, 1977–83

Olof Astrup Hällqvist, f 1957, Konstfack 1982-86

Hans Lif, f 1958, Konstfack 1978–1981

Ingela Johansson Dunell, f 1959, kurs i högskolepedagogik 2010

Eva Larsson, f 1964, bildlärarutbildning 1984-88 och kursen Going Public XL 2014-15

Magali Cunico, 12841 Bagarmossen, f 1972, kursen "Going Public" 2014-15

Aleksandra Jarosz Laszlo, f 1973, masterprogrammet i Konst 2014-16

Karin Nordgren, f 1973, kandidatprogrammet Keramik & Glas 2007-10

Fredrik Forsberg, f 1975, deltaog i KU-projektet "Dyslektisk form" (avslutat 2011)

Sofia Runarsdotter, f 1982, fristående kurs 2015-16

Katarina Lundberg, f 1986, kandidatprogrammet Konst 2014-17

Gabriel Jonsson, f 1987, kandidatprogrammet Keramik och Glas 2008–11


Liljevalchs är nu färdigrenoverat och de 284 verken ställs ut på Djurgården. Måleri är även i år den dominerande tekniken.

Läs mer här: www.liljevalchs.se/utstallningar/varsalongen-2018

Uppdaterad: 29 november 2017
Sidansvarig: