Konstfack får ytterligare 10 miljoner till forskning

20 september 2017

Ytterligare 10 miljoner till forskning på Konstfack för ett radikalt omtänkande av relationen mellan individ, samhälle och miljö.

The Urban Hen Project av Kajsa Lindström, Individual Study Plan in Design MFA 2017


I budgetpropositionen för 2018 tilldelas flera lärosäten ökade forskningsmedel. Konstfack, som får ytterligare 10 miljoner vilket ger totalt tjugo, är ett av lärosätena.

– Naturligtvis ett glädjande besked i vår strävan att bygga ut vår forskningsmiljö. Vi fortsätter att knyta forskning till grundutbildning och öka vår internationella närvaro. Allt med det övergripande målet att bidra till ett samhälle att dela vare sig man bor i tät- eller glesort, är rik eller fattig, nyanländ eller gammal i gården. Utvecklandet av design- och gestaltningsmetoder genom empatiskt ifrågasättande och konkret skapande genomsyrar vår forskning som leder till förskjutningar, upplevelser och bildning. Vi menar också att konsten – i sin egen rätt – ska ha sin självklara plats också inom Konstfacks forskning, säger Konstfacks rektor Maria Lantz.

På Konstfack bedrivs forskning inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. Detta i en unik miljö genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell atmosfär. Forskningen präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv och har som mål att bidra till ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö och genom detta till ett mer hållbart samhälle, bland annat genom att ge nya perspektiv och föreslå hållbara alternativ för framtiden.

Forskningen på Konstfack bedrivs till stor del i externfinansierade projekt, ofta i samarbete med andra universitet och/eller aktörer i näringslivet. Projekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsinriktningar som anknyter till Konstfacks huvudämnen. Ytterligare en viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna som antingen är fristående eller antagna till doktorandprogrammet Konst, teknik och design som Konstfack driver i samarbete med KTH.

Läs mer på www.konstfack.se/forskning.

Uppdaterad: 20 september 2017
Sidansvarig: