Intensiv forskningshöst för Konstfack

29 augusti 2017

För den forskningsintresserade händer det mycket på Konstfack hösten 2017; forsknings-seminarier, föreläsningar och boksläpp.

Våra högre forsknings-seminarier börjar den 8 september och det blir totalt fem fram till och med december.
Läs mer på www.konstfack.se/Forskning/Seminarier/Forskningsseminarier-hosten-2017.

Den 14 september föreläser professor Ulrika Karlsson och lektor Einar Rodhe i symposiet "Making Effect – Architecture + Research + Society på ArkDes".
Läs mer på www.architecturemakingeffect.se.

En knapp vecka senare, den 19 september, kommer Magnus Bärtås, professor i konst på Konstfack, ut med en ny bok skriven tillsammans med Fredrik Ekman, musikdramatiker. Boken "Bebådaren, Gabriele D'Annunzio och fascismens födelse" är en politisk och kulturhistorisk biografi som ges ut på Albert Bonniers Förlag.

Den 29 september deltar Konstfack i EU:s initiativ Forskar-Fredag på Vetenskapens Hus i Stockholm, i enlighet med vetenskapsfestivalens ambition att fler ska upptäcka "hur spännande och vardagsnära forskning kan vara". ForskarFredag arrangeras på ett trettiotal orter i Sverige och deltar gör universitet och högskolor, science centers, kommuner, museer, forsknings-center, län och regioner. Målgruppen är den breda allmänheten med särskild inriktning mot barn och unga.
Läs mer på forskarfredag.se.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Sidansvarig: