Boken "Färg&Ljus för människan – i rummet" ges ut på engelska

27 april 2017

Boken "Färg&Ljus för människan – i rummet" ges ut på engelska av förlaget Routledge den 17 maj 2017. Bokens engelska titeln är "Colour and Light - Spatial Experience".


Projektet SYN-TES drevs vid Konstfack åren 2010-2011 av forskarna Karin Fridell Anter och Ulf Klarén. SYN-TES behandlar helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna kunskapsområdet färg – ljus – rum.

Boken "Färg&Ljus för människan – i rummet" (Svensk Byggtjänst 2014) är den populärvetenskapliga antologi som sammanfattar forskningsprojekt SYN-TES.


SYN-TES: www.konstfack.se/SYN-TES/

Uppdaterad: 27 april 2017
Sidansvarig: