Tom Sandqvist ger ut bok om konstnärerna Arthur Segal, Sonia Delaunay och Kasimir Malevitj

22 november 2016

Tom Sandqvist, adjungerad professor på Institutionen för Konst, ger ut en bok om konstnärerna Arthur Segal, Sonia Delaunay och Kasimir Malevitj och hur den östjudiska kulturen har påverkat deras banbrytande modernism i början av förra seklet.

Hur såg då den "typiska" judiska småstaden ut i Östeuropa före Förintelsen? Vilken kultur gick förlorad genom nazismen och kommunismen? Hur gestaltade sig det judiska livet i städerna och byarna i det område som sedan hamnade på "fel" sida av järnridån?

Det är några av de frågor som Tom Sandqvist försöker besvara utifrån tre centralt placerade konstnärskap i 1900-talsmodernismen: dadaisten Arthur Segal, orfisten Sonia Delaunay och suprematisten Kasimir Malevitj. Alla tre växte upp och formades av den östjudiska kulturen kring förra sekelskiftet.

Boken utkommer i december 2016 på Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Tom Sandqvist är författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konsthistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, av vilka flera koncentreras till det tidiga central- och östeuropeiska 1900-talet.

Uppdaterad: 22 november 2016
Sidansvarig: