Samir Alj Fält får pris i Design S 2016

24 november 2016

Samir Alj Fält, adjunkt på Konstfack och konstnärlig ledare på Design Lab S, får juryns hederspris i Design S 2016, en designutmärkelse som presenteras av Svensk Form.

Priset går till Samir Alj Fält för arbetet med Design Lab S Pop Up Store, som har tagits fram av den kollektiva designstudion Design Lab S i Skärholmen.

Design Lab S Pop Up Store öppnade våren 2016. Koncept och produkter togs fram av professionella designers tillsammans med barn i åldrarna 9 till 13 år.

Juryns motivering:
Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.


Design Lab S: designlabskarholmen.se

Design S: design-s.se

Uppdaterad: 24 november 2016
Sidansvarig: