Protest mot regeringens agerande mot Högskolan i Dalarna

13 oktober 2016

Maria Lantz, rektor på Konstfack, är en av 35 rektorer för landets universitet och högskolor som protesterar mot regeringens intrång i akademiska lärosätens suveränitet.

Högskolan i Dalarna har utrett om verksamheterna i Falun och Borlänge kan slås ihop och campus i Borlänge läggas ner. Skolans rektor och styrelse är ålagda att fatta sådana beslut. Men nu har regeringen fattat beslut om att högskolan ska ha kvar verksamhet i både Falun och Borlänge.

Regeringens beslut går emot Högskolelagen 2 kap 5§ som säger att "En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor". Tillsammans med en paragraf som säkrar forskarens frihet utgör bestämmelsen grunden i de svenska högskolornas självbestämmanderätt – högskolornas autonomi, poängterar undertecknarna.

De 35 rektorna varnar för att regeringens agerande kan få långtgående konsekvenser när regeringen väljer att använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes suveränitet.

Hela artikeln finns här: www.dt.se/opinion/debatt/35-rektorer-for-landets-universitet-och-hogskolor-regeringen-ska-inte-kora-over-en-hogskolas-sjalvbestammande

Uppdaterad: 13 oktober 2016
Sidansvarig: