Petra Bauer disputerar med avhandling om politisk film

22 september 2016

En solig dag i mitten av september var det dags för doktoranden, konstnären och filmaren Petra Bauer, att försvara sin avhandling "Sisters! Making Films, Doing Politics". Avhandlingen handlar bland annat om hur film kan vara en politisk handling.


I arbetet reflekterar Petra Bauer över sin egen erfarenhet av att göra politisk film och undersöker de estetiska mekanismer som samtida strategier inom kollektivt och feministiskt filmskapande utgår ifrån.

Efter opponering av Annie Fletcher, chefscurator vid van Abbemuseet i Eindhoven, blev Petra Bauer med beröm godkänd av en enhällig betygsnämnd.

Petra Bauer tillträder den 1 oktober en tjänst som professor i fri konst med inriktning mot rörlig bild på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Läs mer om Petra Bauers avhandling här.

Uppdaterad: 22 september 2016
Sidansvarig: